JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทัวร์เก็บพีช-ภูเขาไฟฟูจิ (ออกจากโตเกียว)

เก็บพีช-ภูเขาไฟฟูจิ : Code : 05520

ทัวร์      : 1 วัน

อาหาร   : อาหารเที่ยง 1 มื้อ

ภาษา   : อังกฤษ / จีน

 

ไฮไลท์ทัวร์

  •  รับประทานลูกพีชได้ไม่อั้น (30 นาที) และได้รับลูกพีชเป็นของที่ระลึก 2 ลูก
  • นำท่านไปยังสวนเท็นโจที่ความสูง 1,075 เมตรด้วยรถกระเช้าและชมทัศนียภาพของทะเลสาบคาวากุจิและฟูจิซูโซโนะจากจุดชมวิว
  • เดินทางไปตามเส้นทางสายฟูจิซุบารุและนำท่านขึ้นไปยังภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 ที่ระดับความสูง 2,300 เมตร จากจุดนั้นท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามของภูเขาไฟฟูจิ
  • เยี่ยมชมโรงงานผลิตไวน์ชาโต้ คัตสึนุมะ (ชิมและเลือกซื้อไวน์)
  • รับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนูหมูย่าง (**สำหรับผู้ที่ทานมังสวิรัติหรือไม่ทานเนื้อหมู อาหารที่เสริฟจะเป็นอาหารที่มีการจัดเตรียมไว้ให้แล้วและขอปฏิเสธสำหรับการร้องขออาหารพิเศษอื่นๆ / ผู้ที่ต้องการทานอาหารมังสวิรัติ ขอให้แจ้งภายใน 3 วันก่อนออกเดินทาง / หากแจ้งร้องขอทันที ณ จุดที่ให้บริการ จะไม่ได้รับการยอมรับ)

 

 

ออกเดินทาง : 26 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2016

Download PDF