JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ - เก็บองุ่นจากไร่ - กินบุฟเฟห์ปู

ยามานาชิ : Code : 0552b
ทัวร์ 1 วัน
มีไกด์อังกฤษ มีอาหาร

  • มื้อกลางวัน อิ่มท้องด้วยบุฟเฟต์ปูทาราเบะ (King Crab) - ปูหิมะ (Snow Crab) รวมทั้งอาหารพื้นเมืองจังหวัดยามานาชิอย่างโฮโตะ (เกี๋ยวเตี๋ยวผักในซุปมิโซะ) และ โทริ โมทสึนึ (สตูว์ไก่เครื่องในไก่) อีกด้วย
  • เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทุ่งดอกไม้สีเพลิง และ ภูเขาไฟฟูจิบริเวณทะเลสาบ คาวากุจิโกะ
  • สัมผัสประสบการณ์ เก็บองุ่น ชิมไวน์ และแวะโรงงานเพื่อช้อปปิ้งของฝากติดไม้ติดมือ

Download PDF