JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


คาวะโดโคะ รับประทานอาหารในบรรยากาศแบบเกียวโต

เกียวโต : Code : 68946
ทัวร์ 1 วัน
ไม่มีไกด์ ไม่มีอาหาร

  • สัมผัสประสบการณ์ คาวะโดโดะ สุดสุนทรีย์ รับประทานอาหารภัตาคารโรงแรมอุเกนตะ หรือ สะเกนตะ ที่ได้รับขนานนามมายาวนาน พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศฤดูร้อนของเกียวโตไปกับแม่น้ำคิบุเนะ

Download PDF