JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ชมวิวมรดกโลก ชิราคาวาโกะ & ฮิดะ ทาคายามะ

กิฟุ : Code : 76563
ทัวร์ 1 วัน
มีไกด์อังกฤษ มีอาหาร

  • ชมวิวที่สวยงามและโดดเด่นของมรดกโลก หมู่บ้านชาวนา กัชโช สึคุริ ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหลายล้านคน
  • ฮิดะ ทาคายามะ เมืองเก่าตั้งแต่สมัยเอโดะ ซึ่งรู้จักในนาม ลิดเดิ้ล เกียวโต ท่านจะได้สัมผัสกับบ้านเรือนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความดั้งเดิม

Download PDF