JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทัวร์เกาะซึโนะชิม่า - เกาะมิยาจิม่า - อาคิโยชิได ด้วยรถไฟชินคันเซน

เกาะซึโนะชิม่า : Code : 85010
ทัวร์ 2 วัน 1 คืน

มีที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเย็น 1 มื้อ และอาหารเช้า 1 มื้อ

 

  • เยี่ยมชมศาลเจ้าอิซึคุชิม่า ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี 
  • เกาะซึโนะชิม่า - เกาะที่มีหาดทรายสีขาวล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีเขียวมรกต ที่สำคัญสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น Yokkakan no Kiseki และ Hero(ตอนพิเศษ) อีกด้วย
  • อาคิโยชิได - ที่ราบสูงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
  • ศาลเจ้าโมโตะโนะสุมิอินาริ - สถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ ซึ่งเป็น "1 ใน 31 สถานที่ที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น" (จัดอันดับโดย CNN America)
  • เกาะโอมิจิม่า - สถานที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งถูกขนานนามว่า “แอลป์ทะเล”
  • วัดรุริโคจิ - ถือเป็นสมบัติของชาติอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เป็นวัดที่มีเจดีย์ 5 ชั้นซึ่งถือเป็น 1 ใน 3 เจดีย์ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

จำนวนขั้นต่ำของผู้เข้าร่วมการเดินทาง : 20 ท่าน **หากจำนวนผู้เข้าร่วมเดินทางมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนด จะไม่ทำการออกทัวร์ หากเกิดกรณีนี้ ผู้ที่ได้ทำการจองไว้แล้วจะได้รับการแจ้งให้ทราบเรื่องภายใน 14 วันก่อนการเดินทางตามตารางการเดินทาง (4 วันก่อนการเดินทางในกรณีวันที่ออกทัวร์)

จำนวนขั้นต่ำของผู้เข้าร่วมการจอง : 1 ท่าน

ที่พัก : Hotel Nishinagato Resort / 1 ห้อง สำหรับ 1-5 ท่าน

อาหาร : อาหารเช้า 1 / อาหารกลางวัน 0 / อาหารเย็น 1

ออกเดินทางช่วง 20 เม.ย. - 10 ก.ค. 2016

Download PDF