JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ฮาชิมะ เกาะเรือรบ เมืองร้างสุดหลอน

นางาซากิ : Code : 93488
ทัวร์ 1 วัน
มีไกด์อังกฤษ ไม่มีอาหาร

  • ชมเกาะฮาชิมะหรือเกาะกุงกันจิมะ (เกาะเรือรบ) จังหวัดนางาซากิ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มได้เป็นมรดกโลกพร้อมไกด์นำเที่ยว
  • เที่ยวชมซากปรักหักพังของอพาร์ตเม้นคอนกรีตที่สูงตระหง่านแห่งแรกในญี่ปุ่น
  • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ถ่านหินทากาชิมะ ซึ่งยังคงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ทำเหมืองแร่ในญี่ปุ่นอยู่
  • เดินทางด้วยรถบัสสุดแสนสะดวกสบาย

Download PDF