JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทัวร์ชมซูโม่ และทานอาหารเย็นหม้อไฟจังโกะ 

โตเกียว : Code :  F560_
ทัวร์ ครึ่ง วัน
มีอาหาร

  • ชมการแข่งขันซูโม่ที่เรียวโกะคุ โคคุกิคัง (240 นาที)
  • ทานอาหารเย็น (หม้อไฟจังโกะ)

Download PDF