JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ฟูจิ-ฮาโกเนะ (รถบัส)(จากชินจูกุ)(มี.ค.-เม.ษ.)

ชิซุโอกะ : Code : F880__
ทัวร์ 1 วัน
มีอาหาร

  • ศูนย์นักท่องเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ (20 นาที)
  • ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 (30 นาที)
  • ล่องเรือในทะเลสาบอาชิ (15 นาที)
  • นั่งโรปเวย์ขึ้นยอดเขาโคมะกาตาเกะ (50 นาที)

Download PDF