JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทัวร์คามาคุระ-โยโกฮาม่า-อ่าวโตเกียวด้วยรถบัส 

โตเกียว : Code : F990-
ทัวร์ 1 วัน
มีอาหาร

  • วัดโคโตคุอิน และหลวงพ่อโต (30 นาที)
  • วัดฮะเสะ (40 นาที)
  • สวนซังเคเอ็น (60 นาที)
  • ย่านไชน่าทาวน์ เมืองโยโกฮาม่า (30 นาที)
  • สะพานข้ามอ่าวโยโกฮาม่า (มองผ่านจากรถบัส) 

Download PDF