JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทัวร์โตเกียว-กุมมะ ด้วยรถบัส (จากชินจูกุ)

กุมมะ : Code : JF520

ทัวร์ 1 วัน

อาหาร: อาหารกลางวัน 1 มื้อ

ไฮไลท์ทัวร์

  • บุฟเฟ่ต์ปู (Crab Buffet / 60 นาที) - เต็มอิ่มไปกับการรับทานอาหารกลางวัน เมนู "บุฟเฟ่ต์ปู" ที่มีทั้ง ปูย่าง ปูนึ่ง หม้อไฟปู ข้าวนึ่งเนื้อปู และเท็มปุระปู เป็นต้น
  • เก็บองุ่นเขียว "ไชน์ มัสคัต" 1 พวง (Shine Muscat Grap Picking) - ลิ้มรสองุ่นเขียวชื่อดัง "ไชน์ มัสคัต" ที่รสชาติหอมหวาน กรอบ อร่อย
  • เลือกซื้อของฝาก (Souvenir / 40 นาที)  - เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ที่ถูกใจคุณ
  • ทุ่งดอกคอสมอส (Cosmos Flower Feild / 30 นาที) - ชมความสวยงามละลานตาของทุ่ง "ดอกคอสมอส" หรือ "ออทั่มซากุระ" (Autumn Sakura) มากกว่า 400,000 ต้น ณ "เนินฮานะดากะเท็นโบฮานะ" (Hanadaka tenbohana)
  • โรงกลั่นเหล้าสาเกญี่ปุ่น (Sake Factory / 30 นาที) - เยี่ยมชมโรงงานผลิตเหล้าสาเกญี่ปุ่น "โฮมาเระ โคะโค" (Homare Kokkou) และเลือกซื้อของฝาก

 

จำนวนขั้นต่ำของผู้เข้าร่วมการเดินทาง : 25 ท่าน 

**หากจำนวนผู้เข้าร่วมเดินทางมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนด จะไม่ทำการออกทัวร์ หากเกิดกรณีนี้ ผู้ที่ได้ทำการจองไว้แล้วจะได้รับการแจ้งให้ทราบเรื่องภายใน 14 วันก่อนการเดินทางตามตารางการเดินทาง (4 วันก่อนการเดินทางในกรณีวันที่ออกทัวร์)

จำนวนขั้นต่ำของผู้เข้าร่วมการจอง : 1 ท่าน

 

ออกเดินทางช่วง:

วันที่ 14, 18, 24, 25 และ 30 กันยายน 2016  นี้เท่านั้น!!!

 

Download PDF