JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทัวร์เช้าที่ปราสาทนิโจ-วัดคินคะคุจิ-พระราชวังเกียวโต/ศาลเจ้าคิตาโนะเท็นมังกู-ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน

เกียวโต : Code : N210
ทัวร์ ครึ่งวัน
มีอาหาร

  • ปราสาทนิโจ (50 นาที)
  • วัดคินคะคุจิ (45 นาที)
  • พระราชวังเกียวโต (40 นาที) 
  • หรือศาลเจ้าคิตาโนะ-เท็นมังกู (40 นาที)
  • เวิร์คช็อปที่ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านเกียวโต (60 นาที)

Download PDF