JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


อุจิ-นารา

เกียวโต : Code : N100
ทัวร์ 1 วัน
มีอาหาร

  • สะพานอุจิ
  • สวนสาธารณะนาคาโนะชิมะ
  • สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาที่ไทโฮะ-อัน (20 นาที)
  • วัดเบียวโดอิน (50 นาที)
  • วัดโทไดจิ / สวนสาธารณะนารา (60 นาที)
  • ศาลเจ้าคาสุกะ ไทชะ (40 นาที)
  • นารา นาโกมิคัง (20 นาที)

Download PDF