JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทานอาหารเย็นกับไมโกะ

เกียวโต : Code : N401
ทัวร์ ครึ่งวัน
มีอาหาร

  • วัดเทนริวจิ (30 นาที)
  • ป่าไผ่ซากาโนะ
  • วัดโจจัคโคจิ (30 นาที)
  • สะพานโทเก็ทสึเคียว (30 นาที)

Download PDF