JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ-ฮาโกเน่ ด้วยรถบัส (จากโตเกียว)

ภูเขาไฟฟูจิ : Code : T-S1L

ทัวร์      : 1 วัน

อาหาร   : อาหารเที่ยง 1 มื้อ

ทัวร์ไกด์  : มีทัวร์ไกด์ (พูดภาษาอังกฤษ)

 

  • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 - เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ชนบทตลอดระยะทางของภูเขาไฟฟูจิและชมทัศนียภาพจากภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
  • อาหารกลางวันรับประทานไก่ย่างที่ Hakone Lake Hotel (มีเมนูผักสำหรับผู้ที่ทานมังสวิรัติ) **(ร้านอาหารและเมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  • ขึ้นกระเช้าที่ฮาโกเน่ - ชมทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบอาชิ, ฮาโกเน่ และภูเขาไฟฟูจิ

  • ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ – ทะเลสาบอาชิ หรือทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุด 1 ใน 5 แห่งที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ

  • เดินทางกลับโตเกียวโดยรถบัส Motorcoach – มีบริการส่งกลับถึงโรงแรมที่พัก **(กรุณาตรวจสอบรายละเอียด และรายชื่อโรงแรมในตาราง)

 

ออกเดินทาง : ทุกวัน เริ่ม 4 มกราคม - 31 ธันวาคม 2016

ยกเว้น --> วันที่ 29-30 เม.ย. / 3-4 พ.ค. / 16-17 ก.ค. / 11-13 ส.ค. / 17 ก.ย. และ 8-9 ต.ค.      

 

Download PDF