JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทัวร์โตเกียว 1 Day โดยรถบัส (ออกจาก โตเกียว)

โตเกียว : Code : TOL

ทัวร์      : 1 วัน

อาหาร   : อาหารเที่ยง 1 มื้อ

ทัวร์ไกด์ : ไกด์ (พูดภาษาอังกฤษ)

 

 • โตเกียวทาวเวอร์ – เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพเมืองโตเกียวแบบพาโนราม่า จากจุดชมวิวบนหอคอย
 • ศาลเจ้าเมจิ – มีสถาปัตยกรรมที่เป็นต้นแบบของศาลเจ้าญี่ปุ่นและมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์
 • เกสเฮ้าส์อาคาซากะ (ขับผ่าน)
 • ตึกรัฐสภา (ขับผ่าน)
 • สวนตะวันออกพระราชวังอิมพีเรียล –ดินเล่นในสวนตะวันออกของพระราชวังอิมพีเรียล สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีทัศนียภาพที่งดงาม (**ในกรณีที่มีการปิดทำการของสวนในวันจันทร์, ศุกร์ 
  และวันอื่นๆจะนำท่านไปยังลานพระราชวังอิมพีเรียลและสะพานคู่แทน)
 • ย่านช้อปปิ้งกินซ่า (ขับรถเข้าไป)
 • อาหารกลางวันสไตล์ญี่ปุ่น (มีเมนูผักสำหรับผู้ที่ทานมังสวิรัติ) (**ร้านอาหารและเมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • สวนฮามะริคิว – - สวนของไดเมียว(ตำแหน่งเจ้าเมือง)ในช่วงสมัยเอโดะ เป็นสวนที่มีสระน้ำทะเลขนาดใหญ่ และมีการขึ้น-ลงของน้ำในสระตามระดับของน้ำทะเล
 • ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ –ล่องเรือจากท่าเรือฮิโนเดะ,โตเกียว ไปยังท่าเรืออาซาคุสะ ชมทัศนียภาพที่ผสมผสานกันระหว่างโตเกียวเก่าและโตเกียวใหม่
 • วัดอาซาคุสะและถนนช้อปปิ้งนาคามิเสะ – เดินเล่นช้อปปิ้ง ณ ถนน “นาคามิเสะ” เส้นทางที่จะนำท่านไปยัง "วัดอาซาคุสะ" หนึ่งในวัดพุทธที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น
 • คัปปะบาชิ (ขับเข้าไป) – เป็นย่านร้านอาหารและร้านค้าจำหน่ายเครื่องครัว เครื่องใช้ในบ้าน
 • อุเอโนะและอาคิฮาบาระ (ขับเข้าไป)
 • บริการส่งกลับ (มีบริการส่งถึงโรงแรมที่พัก กรุณาตรวจสอบรายชื่อโรงแรมในตาราง)

 

ออกเดินทาง : ทุกวัน เริ่ม มกราคม 2016   

 ยกเว้น --> เดือน ม.ค. วันที่ 1-3 / ก.พ. วันที่ 28 

 

Download PDF