JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทำที่ห้อยมือถือจากลูกปัดแก้ว ทอมโบะดามะ

โตเกียว : Code : k1141
ทัวร์ 1 วัน
ไม่มีไกด์ ไม่มีอาหาร

  • สัมผัสวัฒนธรรมอาซาคุสะ ด้วยการทำพวงกุญแจ ทอมโบะดามะ + อัญมณี swarovski ในกิจกรรมของทัวร์นี้ ท่านจะได้เติมสีันและแต่งรูปร่างให้ทอมโบะดามะ หรือลูกแก้วที่มีรูตรงกลาง จากนั้นก้เชื่อมลูกแก้วเข้ากับที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ เป็นอันว่าได้ที่ห้อยโทรศัพท์ที่สวยงามเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร

Download PDF