JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


2 to go สัมผัสวัฒนธรรม อาซาคุสะ ฝึกหัดนินจา

โตเกียว : Code : k1142
ทัวร์ 1 วัน
ไม่มีไกด์ ไม่มีอาหาร

  • สัมผัสประสบการณ์การฝึกนินจาที่ ฮานายะชิกิ (Hana - yashiki) สวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ขัดเกลาทักษะนินจา 4 ด้าน - การใช้ดาบศิลปะการต่อสู้ด้วยมือ ศิลปะแห่งการขโมย ศาสตร์การซ่อนตัว รวมทั้งเทคนิคการขว้างดาวกระจายชูริเต็ง
  • ผู้ที่สอบผ่านทุกระดับได้รับเกียรติบัตรด้วย
  • ราคานี้รวมตั๋วเข้าชมฮานายะชิกิต่อได้ตามอัธยาศัย (เครื่องเล่นแต่ละประเภทอาจใช้บัตรจำนวนต่างกัน โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่สถานที่จริง)

Download PDF