JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


แต่งกิโมโน & อร่อยไปกับขนมหวานญี่ปุ่น

เกียวโต : Code : k1335
ทัวร์ 1 วัน
ไม่มีไกด์ ไม่มีอาหาร

  • แต่งชุดกิโมโน เดินชิลล์ในเมืองหลวงเก่าญี่ปุ่น เกียวโต และอร่อยไปกับขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นตรงหน้าท่าน
  • สำหรับคุณผู้ชาย เรามีบริการชุดกิโมโนสำหรับผู้ชายเตรียมไว้เช่นกัน

Download PDF