JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


มรดกโลกเซฟาอุทะกิ - โอกินาว่าเวิร์ล - ฮิเมะยูริ ทาวเวอร์

โอกินาว่า : Code : k1753
ทัวร์ 1 วัน
ไม่มีไกด์ ไม่มีอาหาร

  • ยินดีต้อนรับแม้ว่าคุณจะมาคนเดียว ทัวร์ครึ่งวันรอบโอกินาว่า ตอนใต้
    (มรดกโลกเซฟาอุทะกิ โอกินาว่าเวิร์ล ฮิเมะยูริ ทาวเวอร์)
  • สามารถเลือกจุดสิ้นสุดที่สนามบินนารา (Nara Airport) ได้ เหมาะกับการทัวร์เป็นวันสุดท้ายในญี่ปุ่นของคุณ
  • มีระบบบรรยายเสียงหลากหลายภาษา ติดตั้งในรถบัส
    (ไกด์ในรถบัสจะบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
  • * มรดกโลกเซฟาอุทะกิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรริวกิว ในคริสศตวรรษที่ 15 - 16 ที่ล่าสุดกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
  • * โอกินาว่า เวิร์ล สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของโอกินาว่า และการแสดงที่ห้ามพลาดชม
  • * ฮิเมะยูริ ทาวเวอร์ อนุเสาวรีย์ที่สร้างอุทิศให้กับครูและนักเรียน ผู้เสียชีวิตระหว่างยุทธการโอกินาว่า ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

Download PDF